STANOVENÍ CENY

Při určování výše smluvní odměny dbá advokát na to, aby kromě časové a obsahové náročnosti věci odpovídala i finančním možnostem klienta, eventuálně dle vyhlášky č. 484/2000 Sb., advokátního tarifu. Před převzetím věci je klient vždy informován o předpokládaném rozsahu práce a o celkových nákladech, které bude nutné ze strany klienta vynaložit na vyřešení věci. Není-li odměna advokáta takto určena, řídí se ustanovením vyhlášky č. 177/1996 Sb., o mimosmluvní odměně.